Kongres SSCCH 2023
s medzinárodnou účasťou
Srdečne vás pozývame na XXV. Slovenský kongres cievnej chirurgie s medzinárodnou účasťou, ktorý sa uskutoční 13. – 15. apríla 2023 v kongresovom hoteli Residence Družba.

Učastnícke poplatky, obedy a večere je možné rezervovať do 10. marca 2023 prostredníctvom komplexného prihlasovacieho formulára.
Program podujatia
Pozrite si odborný program Kongresu SSCCH 2023 s medzinárodnou účasťou, ktorý začína 13. apríla 2023.

Dôležité termíny
28. 2. 2023 posledný termín na elektronické prihlásenie abstraktov originálnych prác
10. 3. 2023 posledný termín na prihlásenie pasívnej účasti (registráciu)
10. 3. 2023 posledný termín na prihlásenie ubytovania, obedov a večerí
15. 3. 2023 oznámenie (e-mailom) o prijatí/neprijatí prihláseného príspevku
15. 3. 2023 uvedenie definitívneho programu na tomto webe
Abstrakty
Prihlasovanie originálnych prác prebieha online cez abstraktovú zónu do 28. februára 2023.

Texty abstraktov neprechádzajú odbornou ani jazykovou korektúrou, za obsahovú aj formálnu stránku abstraktu je zodpovedný autor.
Pozrite si pozvánku
Ďalšie informácie o podujatí nájdete v priloženej pozvánke.


Termín a miesto konania
13. - 15. apríl 2023
Kongresový hotel Residence Družba, Demänovská dolina (Jasná)Témy kongresu
  • CHIRURGICKÁ A ENDOVASKULÁRNA LIEČBA AORTÁLNYCH OCHORENÍ
  • CHIRURGICKÁ LIEČBA SUPRAAORTOVÝCH VETIEV AORTY
  • KRITICKÁ KONČATINOVÁ ISCHÉMIA - SÚČASNÉ POSTUPY V LIEČBE
  • NOVÉ ASPEKTY V CHIRURGICKEJ LIEČBE DIABETICKEJ NOHY a V PODOLÓGII
  • MODERNÉ POSTUPY V CHRONICKEJ LIEČBE CHIRURGICKÝCH RÁN V CIEVNEJ CHIRURGII
  • CHIRURGICKÉ POSTUPY V RIEŠENÍ KOMPLIKÁCII CIEVNYCH PRÍSTUPOV PRE HEMODIALÝZU
  • SÚČASNÉ MODALITY V CHIRURGICKEJ LIEČBE CHONICKEJ VENÓZNEJ INSUFICIENCII A LYMFOLÓGII
  • VASKULÁRNE KAZUISTIKY
  • VARIA - AKO TO ROBÍME?
  • SESTERSKÁ SEKCIA


Vedecký program
Vedecký program sa začína vo štvrtok 13. apríla 2023 a končí sa v sobotu 15. apríla 2023 dopoludnia. Súčasťou vedeckého programu XXV. Slovenského kongresu cievnej chirurgie s medzinárodnou účasťou bude súťaž mladých cievnych chirurgov (do 35 rokov veku; potrebné je vyznačiť v on-line formulári) a sestier o najlepšiu originálnu prácu.


Ubytovanie a strava
Ubytovanie pre účastníkov je rezervované v Kongresovom hoteli Residence Družba a Grand hoteli Jasná. Podrobnejšie informácie o ubytovaní a strave nájdete tu. Stravu (obedy, večere) je možné objednať prostredníctvom komplexného prihlasovacieho formulára účasti do 10. marca 2023. Objednávka ubytovania a stravy je záväzná a vzťahujú sa na ňu storno podmienky. Priamo na mieste nebude možné obedy a večere objednať.


Vystavovanie
Súčasťou kongresu bude aj prezentácia firiem z oblasti zdravotníckej techniky, farmácie a zdravotníckeho zásobovania. Predstavitelia firiem majú možnosť prezentácie počas celého kongresu.
Prezident kongresu
MUDr. Ján Tomka, PhD., MPH.


Viceprezident kongresu
MUDr. Igor Šinák, PhD.
Sekretariát kongresu

FARMI - PROFI, spol. s r.o.
Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava
IČO: 36 656 887
IČ DPH: SK2022217758
www.farmiprofi.sk
Kontaktná osoba
Ing. Michaela Hladová
+421 903 133 638