Abstraktová zóna bola uzatvorená!


Prihlasovanie abstraktov
Abstrakty je potrebné prihlásiť elektronicky prostredníctvom online formulára do 28. februára 2023.

Texty abstraktov neprechádzajú odbornou ani jazykovou korektúrou, za obsahovú aj formálnu stránku abstraktu je zodpovedný autor.


Deklarovanie konfliktu záujmov

Každá prezentácia musí obsahovať povinný snímok o deklarovaní konfiktu záujmov (obvykle na druhej pozícií za úvodnym snímkom).

Stiahnuť vzorový snímok o konflikte záujmov (.pptx)Technická podpora

V prípade problémov a nejasností s prihlasovaním Vašich abstraktov neváhajte kontaktovať našu technickú podporu:

+421 944 013 668