Výbor kongresu
Prezident kongresu
MUDr. Ján Tomka, PhD., MPH.

Viceprezident kongresu
MUDr. Igor Šinák, PhD.

Vedecký sekretár
MUDr. Peter Mondek, PhD., MSc.

Pokladník
MUDr. Adriana Macková

Členovia
MUDr. Július Janek, PhD.
Doc. MUDr. Vladimír Sihotský, PhD.
MUDr. Roman Necpal, PhD.
MUDr. Peter Beňo, PhD. (predseda lokálneho organizačného výboru)
Mgr. Agáta Gáborová
Organizačný sekretariát
V prípade akýchkoľvek otázok sa neváhajte obrátiť na zástupcu spoločnosti FARMI - PROFI.
Ing. Michaela Hladová
+421 903 133 638
FARMI - PROFI, spol. s r.o.
Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava
IČO: 36 656 887
IČ DPH: SK2022217758
www.farmiprofi.sk
Technická podpora
V prípade akýchkoľvek technických problémov s prihlasovaním sa na podujatie kontaktujte prosím technickú podporu FARMI - PROFI.
Technické oddelenie
+421 944 013 668