Prihlasovanie na podujatie bolo ukončené!


Prihláška a poplatky
Lekár - člen SSCCH SLS 90 €
Lekár - nečlen SSCCH SLS 120 €
Lekár do 35 rokov 50 €
Sestra – člen SKSaPA 30 €
Sestra – nečlen SKSaPA 40 €

Zaplatenie účastníckeho poplatku je možné aj na mieste podujatia za poplatok zvýšený o 20 €.
Účastnícky poplatok je nevratný. Účastnícky poplatok zahŕňa účasť na odbornom programe kongresu, kongresové materiály a občerstvenie počas prestávok.

Posledný termín na prihlásenie pasívnej účasti je 10. marec 2023 (po tomto termíne negarantujeme zabezpečenie identifikátorov (menoviek), tlačených programov, tlačených certifikátov, ostatných materiálov a pod.). Súčasťou úspešnej registrácie je aj úhrada poplatku v prislúchajúcom termíne.

Účastnícky poplatok spolu so stravovaním si môžete objednať prostredníctvom komplexného prihlasovacieho formulára.